SI EN

Srebrni podpornik

Srebrni podpornik

Podpornik dogodka

Podpornik dogodka

Partner odmora

Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Pametne stavbe in dom z lesno verigo

SRIP PSiDL predstavlja eno izmed devetih ključnih dolgoročnih razvojnih partnerstev v podporo Strategiji pametne specializacije Slovenije (S4). Partnerstvo združuje člane, ki delujejo na širokem področju pametnih in trajnostnih stavb.

Slovensko partnerstvo za energijo in okolje na obrambnem področju

Partnerstvo SiEnE ponuja strateški in celoviti pristop naslavljanja energetskih in okoljskih izzivov na obrambnem področju. Strateško povezovanje obrambnih in civilnih deležnikov omogoča učinkovitejše vključevanje slovenskih deležnikov v mednarodne obrambne programe ter globalne obrambne verige vrednosti.

TECES, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, Slovenija

© 2021 TECES Vse pravice pridržane.