Združujemo vodilne ponudnike in uporabnike zelenih tehnologij in energetsko učinkovitih rešitev.

Kot inovacijski grozd in nosilec strateških razvojnih partnerstev ter projektov za reševanje energetskih in okoljskih izzivov ustvarjamo sinergije za krepitev kompetenc, izboljšanje globalne konkurenčnosti in doseganja višje dodane vrednosti naših članov.